Kardinal Stick Pod Flavor รีวิวน้ำยา 13 กลิ่น

2021-05-25T20:18:03+07:00October 31st, 2020|Kardinal Stick|

รีวิวน้ำยา Kardinal Stick Pod (KS-Pod) มีจุดเด่นมากเรื่องความชัดของกลิ่น มีมากมายถึง 13 กลิ่น แต่ละกลิ่นจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปสำหรับผู้ที่ชอบความเย็นสดชื่น